Hva kan vi bistå med?

Vi ønsker å legge til rette for at avdøde skal få en god og verdig avskjed. Du som pårørende er med å ta stilling til valg som gjøres. Vi kan blant annet tilby hjelp med følgende tjenester:

For mer offentlig informasjon viser vi til Helsedirektoratet sitt hefte "Når en av vår nærmeste dør".